تاریخ بروز رسانی : 93/10/17

یکی از المان های بسیار قدرتمند نرم افزار سالید ورکز المانی است که از سال  ٢٠٠٩ به مجموعه سالید ورکز اضافه شده است. photoview 360 به کمک این  نرم افزار شما می توانید مدل تهیه شده در نرم افزار سالید ورکز را به کمک  ابزارهایی توانمند رندر کنید و تصاویری بسیار مناسب از مدل تهیه کنید .این نرم  افزار می تواند کمک فراوانی برای مهندسین مکانیک ، معماری ، طراحی  صنعتی و سایر افرادی که با مدلسازی سر و کار دارند باشد.تصاویر نمونه ذیل  برخی از مدلهای ساخته شده و رندر شده توسط شرکت آراکو می باشد.

 

 شرکت آرا کو- محمد قربانعلی بیک 

 طراحی صنعتی ، مدلسازی سه بعدی و رندرینگ (rendering)

Info@araco.ir 

www.araco.ir 

021-66595231

 09124780268