در سالیان اخیر ساخت و بهره برداری مجتمع های تجاری و اداری با توجه به استفاده بهینه از فضای موجود، در شهر های بزرگ رونق یافته است.

به دلیل فشردگی فضا در چنین مجتمع هایی، طراحی پارکینگ به خصوص پارکینگ های طبقاتی با فرض بهره گیری از بیشترین فضای ممکن صورت می گیرد. با این توضیحات و وجود تعداد فراوان خودرو در فضای سربسته، این پارکینگ ها مطمئنا نیازمند طراحی سیستم تهویه بسیار قدرتمندی است. در چنین شرایطی استفاده از جت فن (Jet fan) برای تهویه پارکینگ توصیه می گردد. شایان ذکر است به منظور نصب و راه اندازی تهویه پارکینگ باید ابتدا شبیه سازی سیالاتی جریان هوا در پارکینگ صورت پذیرد.

به صورت کلی پیشنهاد می گردد که به دلیل هزینه بسیار بالای این نوع سیستم تهویه، طراحی و شبیه سازی تهویه در پارکینگ توسط شرکت مشاور مستقل انجام گیرد زیرا طراحی انجام شده توسط تولید کنندگان و فروشندگان می تواند به افزایش شدید هزینه های طرح بیانجامد.

دانلود مقاله های طراحی و شبیه سازی تهویه پارکینگ در ادامه مطلب

شرکت آرا کو- محمد قربانعلی بیک

طراحی و شبیه سازی تهویه پارکینگ با استفاده از جت فن Jet fan

مشاوره تامین جت فن تهویه پارکینگ مجتمع تجاری، اداری، ورزشی

09124780268 

021-66561974 

www.araco.ir 

Info@araco.ir 


مقاله و معرفی سیستم تهویه پارکینگ

دانلود مقررات و الزامات مقاوم سازی سازه (ساختمان) فولادی در برابر حریق - سازمان آتش نشانی

 

دانلود مقررات ملی ساختمان ایران مبحث چهاردهم تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

 

دانلود دستورالعمل حفاظت ساختمان در برابر حریق و آتش سوزی

 

دانلود استاندارد NFPA برای پارکینگ

NFPA 88A Standard Free download

 

دانلود استاندارد فارسی آلایندگی خودرو ها - یورو

 

دانلود کتاب فارسی آلودگی هوا - دکتر غیاث الدین

ضوابط و مقررات عملکرد سیستم تهویه پارکینگ در هنگام حریق ،سازمان آتش نشانی

 

دانلود مقاله استانداردهای تهویه پارکینگ سر بسته(طبقاتی)

 

دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی سیالاتی تهویه در پارکینگ با جت فن

 

دانلود مقررات طراحی پارکینگ (آتش سوزی و حریق) - شیراز 

 

دانلود استاندارد آلایندگی منوکسید کربن در تهویه پارکینگ