پیش بینی نحوه گسترش آتش و حریق یکی از مواردی است که به طراحان کمک می کند با لحاظ کردن تجهیزات مناسب، از گسترش شدید آن و نیز بروز خطراتی از قبیل خفگی و مسمومیت ناشی از دود جلوگیری نمایند. به این ترتیب می توان با ایجاد چیدمان مناسب و انتخاب صحیح تجهیزات تهویه، به تخلیه دود کمک کرد و در عین حال شرایط را برای جلوگیری از گسترش لایه دود و گازهای ناشی از احتراق به سمت پایین، فراهم نمود.

نرم افزارهای شبیه سازی آتش و حریق مانند نرم افزار Pyrosim (پایرو سیم) و FDS یکی از ابزارهای قابل استفاده در این حوزه می باشند. به کمک شبیه سازی حریق  می توان سناریوهای مختلف  را در هنگام آتش سوزی در مکان هایی مانند: تونلهای راه آهن و مترو، تونلهای جاده ای، کارخانجات، کارگاهها، مجتمع های مسکونی و تجاری، پل ها و سایر موارد بررسی نمود. 

برای انجام شبیه سازی و تحلیل CFD آتش  باید ابتدا مدل سه بعدی از محل مورد نظر تهیه نمود و سپس با مشخص کردن متریال موجود در محیط و موقعیت و شدت حریق فرضی، و نیز مشخص کردن تجهیزات تهویه، شبیه سازی را اجرا کرد. خروجی های شبیه سازی آتش عبارتند از نحوه حرکت گستردگی حریق و گازهای ناشی از احتراق، نحوه گسترش آتش به مرور زمان، وضعیت دمایی نقاط مختلف در هنگام آتش سوزی و میزان دید موثر افراد در نقاط مختلف.

 

تعدادی از جزوه ها و مقالات در خصوص شبیه سازی حریق در ادامه مطلب قرار داده شده است.

شرکت آراکو- محمد قربانعلی بیک

تحلیل و شبیه سازی آتش  در تونل، پارکینگ، کارخانه، کارگاه، پل و ...

شبیه سازی آتش و حریق در برج مسکونی، تجاری و ورزشی با نرم افزار Pyro Sim

انجام پروژه شبیه سازی حریق، آتش و دود ساختمان، سالن، سینما و ...  با نرم افزار FDS

شبیه سازی سیالاتی تهویه صنعتی و تهویه تونل

www.araco.ir 

 09124780268

02166561974 


دانلود کتاب، جزوه و مقاله در حوزه تحلیل سیالات و شبیه سازی آتش و حریق 

دانلود جزوه معرفی شبیه سازی های CFD جریان هوا و شبیه سازی پایرو سیم

ARACO PyroSim and CFD introduction PDF

 

 دانلود مقاله شبیه سازی حریق (آتش) با نرم افزار Pyrosim در تونل

 

دانلود مقاله شبیه سازی آتش در تونل و پارکینگ با نرم افزار FDS

 

دانلود مقاله شبیه سازی آتش سوزی و حریق در ساختمان مسکونی

 

دانلود لیست کدها و استانداردهای NFPA مربوط به حریق

 

دانلود استاندارد NFPA-75 - استاندارد مربوط به تهویه در اتاق سرور و دیتا سنتر

 

دانلود مقاله تحلیل و شبیه سازی حریق(آتش) در تونل و ایستگاه مترو - دانشگاه مالاردالن سوئد

 

دانلود مقاله شبیه سازی حریق و آتش سوزی در ساختمان

 

دانلود کتاب شبیه سازی آتش سوزی و حریق در تونل جاده ای

 

ضوابط و مقررات عملکرد سیستم تهویه پارکینگ در هنگام آتش سوزی ،سازمان آتش نشانی

 

دانلود شبیه سازی نحوه پخش حریق در ساختمان و مجتمع های مسکونی

 

دانلود مقاله آشنایی با شبیه سازی سیالاتی حریق 

 

دانلود مقاله شبیه سازی حریق با Pyrosim در سالن سینما