کشور ما ایران، علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز، دارای معادن فراوانی نیز در نقاط مختلف می باشد. توجه ویژه ای که اخیرا به حوزه معدن از سوی دولت منعطف شده منجر به کشف و بهره برداری از معادن جدیدی گشته است.

در معادن سر بسته، طراحی و اجرای تهویه یکی از نکات کلیدی است. درصورت طراحی نامناسب و هوا رسانی غیر اصولی در معادن سربسته، کارگران دچار اختلالات تنفسی می شوند و حتی ممکن است آسیب های جانی به ایشان وارد گردد.

به همین دلیل محاسبات مربوط به طراحی تهویه معادن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شرکت آرا کو- محمد قربانعلی بیک

طراحی و مشاوره تهویه معدن

تحلیل و شبیه سازی حریق و آتش سوزی در تونل و معدن

طراحی تهویه تونل و شبیه سازی سیالاتی

مشاوره، شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان فن، فروش جت فن و سیستم کنترلی

www.araco.ir

Info@araco.ir

 09124780268

02166561974