یکی از مشکلات حین کار در حفر تونل، مبحث تهویه است. با توجه به عمق تونل و میزان حفر، هوا رسانی مناسب به داخل تونل بسیار مهم می باشد و در صورت عدم توجه به آن می تواند به بروز مشکلات تنفسی برای پرسنل در حال کار داخل تونل منجر گردد. در اکثر این تونل ها به دلیل طول فراوان، فنهای مورد نیاز باید امکان تامین حجم بالایی از هوا با فشار مناسب را دارا باشند و درعین حال به فضای کمی جهت تامین هوا، نیاز داشته باشند.

برای تهویه اینگونه تونل ها، استفاده از جت فن، ترجیحا به صورت سری و کانال منعطف توصیه می گردد. طراحی نوع تهویه و انتخاب جت فن نیاز به محاسبه میزان هوای بهداشتی و در بسیاری از موارد شبیه سازی سیالاتی دارد. باید توجه داشت که استفاده از این سیستم تهویه در کانالهای انتقال آب و فاضلاب، مانند کانال انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز کاربرد دارد.

شرکت آرا کو- محمد قربانعلی بیک

انجام پروژه طراحی تهویه با جت فن

طراحی تهویه صنعتی و شبیه سازی CFD

طراحی تهویه تونل و شبیه سازی سیالاتی

فروش جت فن و سیستم کنترلی

09124780268

02166561974

02166595231

www.araco.ir

info@araco.ir