فرآیند طراحی و شبیه سازی سیالاتی جریان هوای تونل ( با استفاده از جت فن) در برخی موارد وجوه مشترکی با طراحی تهویه صنعتی (کارخانجات، سوله ها، پارکینگ ها بزرگ و مجتمع های تجاری) دارد.

در این حالت همانند شبیه سازی سیالاتی جریان هوای تهویه تونل، محیط مورد نظر با استفاده از نقشه های موجود و در برخی موارد اندازه گیری وضعیت فعلی تجهیزات، مدلسازی شده و در نهایت شبیه سازی سیالاتی جریان هوا بر روی مدل انجام می پذیرد.

برخی از زمینه های استفاده از این روش عبارتند از :

  • طراحی و شبیه سازی تهویه پارکینگ مجتمع های اداری تجاری
  • طراحی و شبیه سازی تهویه سوله و کارخانجات با جت فن
  • طراحی و شبیه سازی تهویه اتاق تمیز

نرم افزار های مهندسی مورد استفاده در شرکت آراکو در حوزه مدلینگ و شبیه سازی سیالاتی عبارتند از :

- مدلسازی : سالیدورکز (Solidworks)، کتیا (Catia)

- شبیه سازی و تحلیل سیالاتی CFD : انسیس (Ansys)، فلوئنت (Fluent)، فلو ورکز (Flow works)

 

شرکت آرا کو- محمد قربانعلی بیک

انجام پروژه طراحی تهویه تونل و تهویه صنعتی و تهویه سوله با جت فن

انجام پروژه شبیه سازی و تحلیل  سیالاتی تهویه تونل و تهویه صنعتی

www.araco.ir 

Info@araco.ir 

021-66595231 

 09124780268