یکی از المانهای قابل نصب بر روی نرم افزار سالید ورکز ،المان سیالاتی  cosmos flow works  می باشد. با توجه به پیشرفتهای فراوان نرم افزار سالید  ، المانهای وابسته به این نرم افزار نیز به سرعت پیشرفت کردند و اکنون می توان  به این نرم فزار ها به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه تحلیلهای سیالات  و انتقال حرارت تکیه کرد.در نسخه های جدید نرم افزار flow works دقت  محاسبات به حد بسیار بالایی رسیده است به گونه ای که بسیاری از نتایج محاسبه  شده توسط این نرم افزار با نتایج تجربی تطبیقی بی نظیر دارد. مشخصات برخی  از پروژه های انجام شده توسط شرکت آراکو با این نرم افزار به شرح ذیل می  باشد :

  • پروژه تحلیل آئرودینامیکی جریان هوا در سرعتهای مختلف بر روی بدنه قطار
  • پروژه تحلیلی سیالاتی و انتقال حرارت جریان هوا درون اتاق موتور لکوموتیو
  • پروژه تحلیل انتقال حرارت مبدل حرارتی گاز به گاز
  • پروژه تحلیل سیالاتی جریان هوای ایجاد شده در تهویه تونل های سعادت شهر  - امام زاده هاشم - کبیر کوه و .....

 


 شرکت آرا کو

طراحی و شبیه سازی تهویه تونلهای جاده ای و ریلی 

انجام پروژه های شبیه سازی سیالات ،انتقال حرارت و آئرودینامیک 

Info@araco.ir 

www.araco.ir 

021-66595231

 09124780268