انتخاب کلی سیستم تهویه در تونل های در حال ساخت، فضاهای سربسته، تجهیزات و کارگاهها یکی از معضلات بزرگ می باشد. به صورت کلی برای تهویه صنعتی یک فضای مشخص 3 روش وجود دارد:

1- دمش هوای تازه به داخل محیط

2- مکش هوای آلوده از محیط

3- ترکیب مکش هوای تازه و دمش هوای آلوده

این روش در طراحی تهویه تونل در زمان بهره برداری، طراحی تهویه تونلهای در حال ساخت با جت فن و طراحی تهویه صنعتی کارگاهها و سوله ها کاربرد دارد.

نکته حائز اهمیت این است که روش سوم که ترکیب دو روش اول و دوم می باشد، در صورت طراحی و شبیه سازی صحیح جریان هوا، از نظر کیفیت هوا، از دو روش 1 و 2 بهتر است لیکن هزینه بالاتری نسبت به آن ها دارد.

در مرحله بعد مکش هوای آلوده می تواند غلظت آلودگی ها را کمتر نماید لیکن این روش در تهویه تونلهای در حال ساخت به کمک جت فن مشکلاتی را ایجاد می نماید.

در نهایت روش دمش هوای تازه به محیط قرار دارد که این روش با افت فشار شدید، عدم پخش مناسب جریان هوا و بالا بودن غلظت آلاینده ها همراه است لیکن در برخی موارد استفاده از این روش تنها گزینه ممکن می باشد.

شرکت آرا کو- محمد قربانعلی بیک

طراحی و شبیه سازی تهویه تونلهای جاده ای، راه آهن، مترو و تونل های در حال ساخت

طراحی تهویه صنعتی و شبیه سازی های سیالاتی

Info@araco.ir

www.araco.ir

09124780268

021-66561974