معرفی و بررسی سیستم ها و روشهای تهویه تونل

روش های اصلی  تهویه تونل را می توان به شرح ذیل طبقه بندی کرد:

 الف ) تهویه طبیعی تونل

 ب ) تهویه ناشی از اثر پیستونی حرکت خودرو

 ج ) تهویه طولی 

 د ) تهویه عرضی و نیمه عرضی

 ه ) تهویه به کمک مواد شیمیایی

  در ادامه به معرفی اجمالی و بررسی مزایا و معایب هر یک از این روش ها می پردازیم.

 تهویه طبیعی در تونل:

تهویه طبیعی عبارتست از حرکت طبیعی هوا در تونل که در اثر اختلاف  فشار بین دو دهانه ورودی و خروجی تونل روی می دهد. این اختلاف فشار ناشی  از موارد ذیل می باشد:

-        اختلاف ارتفاع در دو دهانه

-        اختلاف دما در دو دهانه

-        اثر باد

 جریان طبیعی هوا در داخل تونل را می توان به صورت طولی یا از طریق کانال مرکزی انجام داد.

 

تهویه طولی در تونل :

در این سیستم هوا درتونل به صورت اجباری (تهویه مکانیکی) جریان می یابد. شدت جریان هوای لازم به میزان آلودگی بستگی دارد و از این رو با افزایش طول تونل میزان آلاینده ها افزایش می یابد.  در این روش می توان با نصب بادزن های تقویتی در تونل به جریان هوا شتاب  داد. تهویه طولی را می توان به 3 روش زیر انجام داد:

تهویه طولی با استفاده از بادزن اصلی:

در این روش با نصب فن دمنده و مکنده ابتدا و انتهای تونل، هوا را در طول تونل  به حرکت در می آوریم.

 این روش فقط در مورد تونل های یک طرفه کارآیی دارد و هوا از جهتی به تونل  دمیده می شود که اثر پیستونی و تهویه طبیعی به آن کمک کند . در این روش  سرعت هوا در تونل ثابت است و تمرکز آلودگی ها از صفر در دهانه تونل  ورودی تا حد ماکزیمم در دهانه خروجی تغییر می کند. 

تهویه طولی با استفاده از دویل:

در این شیوه یک کانال در مرکز تونل حفر شده و بادزن در آن نصب می شود. با مکش هوا از طریق این بادزن، هوا از دو طرف تونل وارد و از کانال خارج می  شود. در این روش جهت سرعت هوا در دو نیمه تونل مخالف هم است . به دلیل  کاربرد این روش در تونل های دو طرفه از توضیح پیرامون این روش پرهیز می  گردد.

تهویه طولی با استفاده از جت فن Jet fan در تونل :

در این روش به کمک نصب جت فن jet fan  در سقف تونل، هوا را در محدوده  فوقانی مقطع هندسی تونل به جریان درآورده و تهویه طولی را انجام می  دهیم. روش تهویه طولی با استفاده از جت فن یکی از روش های بسیار متداول در زمینه تهویه تونل می  باشد.

 

 تهویه عرضی در تونل:

در این روش هوای تازه از طریق یک کانال سراسری در تمام طول تونل وارد  می شود وهوای برگشت از طریق شبکه هایی به داخل کانال برگشت مکیده می شود. مقطع کانالهای دمنده و مکنده در طول تونل تغییر می کند و هوا معمولاً از  کف تونل وارد شده و از نزدیک سقف خارج می گردد.

 

تهویه نیمه عرضی در تونل:

سیستم تهویه نیمه عرضی، ترکیبی از روشهای طولی و عرضی است. در این  روش هوای تازه در تمام طول تونل وارد شده و هوای آلوده به درون مجرایی که در تمام طول تونل تعبیه شده است مکیده می شود و به خارج تونل فرستاده می  شود.

  

 تهویه به کمک مواد شیمیایی :

چنین سیستمی را می توان در تمام طول تونل به کاربرد، اما به دلیل هزینه بالا  کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و معمولاً در موارد ویژه ای که تونل نزدیک مدرسه، مرکز خرید یا ناحیه مسکونی و دیگر اماکن شلوغ باشد مورد استفاده  قرار می گیرد.


طراحی و شبیه سازی تهویه تونل های جاده ای و ریلی

مشاوره در حوزه تهویه تونل و تهویه مترو

 CFD انجام پروژه های شبیه سازی جریان هوا در تونل

انجام پروژه های شبیه سازی حریق با نرم افزار پایرو سیم Pyro Sim در تونل و پارکینگ

شرکت آراکو- محمد قربانعلی بیک

Info@araco.ir

www.araco.ir

021-66561974

021-66595231

09124780268